Elérhetővé vált Habsburg Ottó szellemi öröksége

-

Január 23-án, a magyar kultúra napja alkalmából a Habsburg Ottó Alapítvány évkezdő összejövetelén mutatta be gyűjteményét, és indította el online platformját, kutathatóvá téve ezáltal az utolsó magyar trónörökös hagyatékát.

A gyűjtemény gerincét Habsburg Ottó irathagyatéka adja, de a dokumentáció fontos részét képezi egyedi fényképgyűjteménye, valamint több órányi filmfelvétel, amely mostantól az Alapítvány honlapján keresztül folyamatosan bővülő tartalommal elérhető az online adatbázisban.

A Habsburg Ottó Alapítvány feladata névadója szellemi örökségének – levelezésének, könyv- és újságcikk-, fénykép- és mozgókép-gyűjteményének, valamint személyes tárgyainak – megőrzése, rendszerezése és feltárása. Az Alapítvány ugyanakkor fontosnak tartja, hogy ez a történelmi és politikatörténeti szempontból felbecsülhetetlen értékű dokumentáció minél szélesebb körben váljon elérhetővé. Ezért indítja el online adatbázisát, amelyen keresztül nyilvánosságot nyerhetnek az említett források. Mindezt január 23-án, a magyar kultúra napjához kapcsolódó Évkezdet a gyűjteményben című rendezvényükön jelentették be.

Az eseményen Prőhle Gergely, a Habsburg Ottó Alapítvány igazgatója köszöntötte a jelen­lévőket. Elmondta, hogy az Alapítvány 2019-ben kezdte meg a hagyaték feldolgozását; az azóta eltelt években kialakították a gyűjteményezés rendjét, a levéltári rend alapstruktúráját, és megteremtették a digitális hozzáférés módszertanát. Rámutatott, hogy a gyűjtemény gondozása mellett névadójuk szellemi örökségét is tudniuk kell közvetíteni. A 2022-es év jelentős fejleményeként értékelte az Alapítvány külföldi megjelenéseit, amelyekre számos nagyon pozitív visszajelzés érkezett. Kitért arra, hogy mit jelentett Habsburg Ottó számára a magyar nyelv és kultúra: számos feldolgozott dokumentumban utalt magyar kötődésére, a magyart második anyanyelvének tekintette. Kosztolányi Dezső és Márai Sándor műveit éppúgy olvasta, mint Ady Endre, Petőfi Sándor, Nemes Nagy Ágnes vagy Weöres Sándor költeményeit.

Köszöntőbeszédében Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, hogy az utolsó magyar trónörökös életműve ma is figyelemre méltó „mindazok számára, akiket érdekel múltunkból kinövő jelenünk”. Hangsúlyozta, hogy mérföldkőhöz érkezett a hagyaték gondozására vállalkozó intézmény munkája: eljött az ideje annak, hogy a szellemi örökség mindenki által elérhető formában a világhálón is megjelenjen. Gulyás Gergely Habsburg Ottó életét méltatva úgy fogalmazott: a trónörökös „megváltozott státusza mellett is – vagy státuszától függetlenül – ősei örökségét és legjobb hagyományait, a kötelességet és a szol­gálatot követte, s a velük együtt járó harcot és küzdelmet választotta. Harcolt a nemzeti­szocializmus és a kommunizmus totális eszméje és diktatúrája ellen egy szabad és békében élő Európáért. Ez a küzdelem a XX. században sokszor állt reménytelenül vesztésre, mégis azok győztek, azoknak lett igaza, akik Habsburg Ottóhoz hasonlóan hittek a szabadságban és az emberi méltóság feltétlen tiszteletében”.

Az Alapítvány, amelynek fenntartója a Miniszterelnökség, Habsburg Ottó keresztény Európáról szóló értékrendjének bemutatását is elő tudja segíteni – vette vissza a szót Prőhle Gergely igazgató. Felidézte: tavaly sokszínű programsorozatot tartottak abból az alkalomból, hogy 110 éve született Habsburg Ottó, és 100 esztendeje halt meg édesapja, IV. Károly király.

Az utolsó magyar trónörökös alakját a magyar társadalom az 1989-ben legnézettebb hazai készítésű mozi, az Isten akaratából című dokumentumfilm révén ismerhette meg. Hanák Gábor, az egyik alkotó, a mű keletkezéstörténetét elevenítette fel a hallgatóságnak.

A magyar kultúra napjához kapcsolódó hétfői összejövetelen legújabb kiadványainkkal együtt a gyűjteményt és az azt kezelő digitális platformot is bemutattuk. Az eseményen az Alapítvány munkatársai ismertették az egyes gyűjteményi területek – levéltári, könyvtári, fotó- és tárgyi gyűjtemények – tematikus feldolgozásának eddig elért eredményeit.

A mostantól online elérhető adatbázisban lépésről lépésre válik majd hozzáférhetővé Habsburg Ottó levelezése, fényképei és tanulmányai, írásai. Már az eddigi rendezés során is világossá vált, hogy Habsburg Ottó sok ezer emberrel állt levélkapcsolatban; levelező­partnereinek száma az 1980-as évek második felétől csak Magyarországról mintegy hatezerre tehető. A gyűjtemény fontos részét képezi az ő és családjának több ezer darabot számláló fényképanyaga, több órányi filmfelvétel és interjú hanganyaga, ezen felül egy tizenegyezer kötetes – angol, német, francia és magyar nyelvű – könyvtár, valamint egy hétezer dokumentumból álló, többnyelvű cikkgyűjtemény is.

Habsburg Ottó hagyatékából elsőként a magyar nyelvű titkársági levelezést, a fénykép­gyűjtemény egy részét, valamint a Bokor Péter és Hanák Gábor által a nyolcvanas években készített videóinterjúk egyes részleteit teszik digitálisan hozzáférhetővé a most elindult online felületen.

Fotókredit: Habsburg Ottó Alapítvány

Molnár Ferenc viharos, botrányos szerelmi élete

10 Winston Churchill idézet, amely megváltoztatja a gondolkodásodat

 

FRISS CIKKEINK

Hirdetés

Lájkold Facebook-oldalunkat,
nehogy lemaradj a
legfrissebb bejegyzéseinkről!