Tollár Mónika

 

 

 

 

 

 

 

Mottóm: „A siker nem végleges, a kudarc nem végzetes: az számít csak, hogy legyen bátorság a folytatáshoz.”

(„Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”)

– W. Churchill

Egy olyan csodálatos, sokszínű világba invitálom a hallgatóimat, ahol megismerkedünk és szoros szakmai barátságot kötünk a leggyakoribb kreatív szövegfajtákkal.

Az egyes írástechnikák elemzésével, majd gyakorlásával megértjük és megtanuljuk, hogyan s miért vált a szövegalkotás (a képalkotás mellett) a mindennapjaink alfájává és ómegájává az elmúlt évek során.

Ehhez kapcsolódóan igyekszünk majd magunkban fejleszteni az íráskészséget, a fogalmazási pontosságot, a koncentrált információközlést, a céltudatos kommunikációt és a hatékony meggyőzési képességet.

Megtanulunk kreatív koncepciót alkotni a kulturális-művészeti újságírás terén annak érdekében, hogy tisztán lássuk a szubjektív, az objektív és az egyetemes nézőpont kérdését a szövegalkotásban.

Az elméleti oktatást minél hamarabb csoportos gyakorlatokra, műhelymunkára, workshopra cseréljük, hogy a pozitív esettanulmányok és egyéni írásgyakorlatok mentén sose felejtsük el megmutatni és meglátni az (író vagy beszélő) EMBERt a történeteink mögött.

Reményeim szerint e kurzusom hallgatói is hamarosan felkerülnek Magyarország elektronikus írótérképére!

Önéletrajz megtekintése