Béke „világnapja” legyen veletek

-

A béke mindenkinek mást jelent, pedig gyökere ugyanazon földből eredendő.

A Béke világnapjának keletkezése

A BÉKE VILÁGNAPJÁt VI. Pál pápa kezdeményezésére ünnepeljük minden év első napján. Ez a nap 1968 óta jelenti a béke megünneplésének évfordulóját. Arra figyelmeztet, hogy az előttünk álló új évben tegyünk meg mindent azért, hogy a világ és az emberek jobbak legyenek. Törekedjünk arra, hogy békében éljünk önmagunkkal, minden emberrel és mindennel az egész világon. Legyen az összes teremtmény számára fizikailag, szellemileg, és lelkileg is nyugodalmas évünk. Ne legyen ember embernek farkasa, hanem tegyünk meg egymásért mindent. Másságot elfogadva, felvértezve magunkat az élet történéseivel való együttlétre úgy, hogy boldogan tekintsünk magunkra és másokra is.

Fotó: Pixabay Világbéke

1982 óta létezik a béke világnapja. 2001 óta ez a nap globális tűzszüneti nap is. Mindemellet Kofi Annan ENSZ főtitkár kezdeményezésének hatására szeptember 21-e erőszakmentes nap is. Tudjuk mindannyian, hogy ez is nagyon fontos, hiszen a fizikai terror mellett napjainkban egyre nagyobb teret nyer a lelki terror is.

Mi a béke

Egyetemes fogalom, és mindenki által áhított létezés. A béke mindannyiunk számára fontos kívánt megvalósulása az életnek. Ettől függetlenül maga a fogalom rengeteg mindent jelenthet és mindenkinek más és más jut róla eszébe. Az egyetemes megfogalmazás persze egyértelmű. Egy harmonikus állapot, melyet az erőszak- és a félelemnélküliség jellemez. A békét gyakran a háború ellentéteként értelmezzük. Míg a háború az erő uralmát jelenti, a béke az elismert jogét, legalábbis a szó elvi értelmében. A gyakorlatban a béke jelentheti az emberi jogok teljes tiszteletben tartását éppúgy, mint a két háború közötti felfegyverkezés időszakát. A béke jelenti továbbá a háború befejezését, melyet békeszerződés zár le béketárgyalásokat követően, ahol a hadviselő felek megegyeznek egymás között vagy külső bírák vagy hatalmak közreműködésével. Az egész világon megvalósuló béke állapota a világbéke.

szeretet szív
Fotó: Pixabay

A béke más értelemben kiteljesülés

Más értelemben a béke a lélek útja, mely a teljes nyugalmi állapotot jelenti. Egyesülést a létezés örömével, a valóság elfogadásával. Békében csak akkor létezhetünk, ha megértjük, elfogadjuk gyarló létünk összes rezdülését. Elfogadjuk magunkat, az embereket, az adott helyezeteket és befogadva a történelem összes színét, lehetőséget adunk a változás erejének. Békét csakis akkor lelünk, ha nem erőltetjük a dogmákat, nem ragaszkodunk görcsösen a létezés egyik aspektusához sem és nem kényszerítjük magunkat a társadalmi elvárások kusza lomtárába.

ölelés
Fotó: Pixabay Békében ölelésben.

Békében másokkal és önmagunkkal

A béke lehet vallásos és egyéni eredetű, mindazonáltal vágyott életérzés. Hogy ki és milyen formában „teremt” békét az saját döntéseinktől függ. Lehetünk békében magunkkal, de rosszban a világgal és lehetünk békében a világgal, de rosszban magunkkal. Egyik sem vezet a megfelelő kiteljesedéshez. Egyetlen út vezet hozzá, az pedig nem más, mint az elfogadás. Annál az egyszerű oknál fogva van ez így, hogy soha nem kapjuk, meg a békét úgy, ahogy mi, „te” szeretnéd. Legyen béke háborúk nélkül? Legyen béke szeretés nélkül? Legyen béke fájdalom és útkeresés nélkül? Ez meddő képtelenség. A megélt megtapasztalások alakította világnézet alkotja mindenkiben a béke fogalmának morzsáit és hozza létre a vágyott érzést. Ez az érzés kiteljesedve egy életre megalkuvásokon és megalkotásokon átvezető kemény út s eszerint élhetővé válva megteremtődhet maga a béke.

Fotó: Pixabay

Békemozgalmak

A békemozgalmak olyan társadalmi mozgalmak, amelyek olyan közvetlen célokért küzdenek, mint az emberek közötti erőszak megfékezése, egy-egy társadalmi konfliktus kapcsán. Ezek a konkrét célok gyakran kiegészülnek a világbéke elérésével, mint végső cél. A célok elérésére az adott kor és adott társadalmi megvalósítás összes eszközét felhasználják. (A diplomáciai, politikai nyomásgyakorlás, tüntetések, tömeges demonstrációk.) A béke mozgalmak céljai nagyon sok esetben összecsengenek más szervezetek által megvalósításra váró kitűzéseivel. Ilyenek például a humanista mozgalmak, a környezetvédelem, az antirasszizmus, és az emancipáció témái.

Fotó: Pixabay

 

Lelki Béke
Midőn az elvárások megszűnnek
s nincs tétje a létnek, megjelenik általa-
akkor fukarkodva bújik elő a sötétből
a nyugalom kedvessége
Megtapasztalván elfogadásra sarkall
arra, hogy belesüppedjünk saját
kért létezésünk tükrébe
és lássuk általa a szabadságot
Összeforr mi van, s mit remél
a lét mezsgyéjén imbolyogva remélés
kemény kéjes végleteken egyensúlyozunk-
ezt tehetjük békénkért
Léha levőség nem bőség
s lényegét nem mutatja a létnek
a merész tudja csak fájdalmakon át
s leli útját a békének
(Thomas Braun)

 

Szerző: Budafoki Tamás 

Fotó: Pixabay

Legszebb karácsonyi történeteink – Ünnepi nosztalgiázás újságíróinktól

Hírességek, akik karácsonykor születtek

 

 

 

FRISS CIKKEINK

Hirdetés

Lájkold Facebook-oldalunkat,
nehogy lemaradj a
legfrissebb bejegyzéseinkről!