133 éve megszületett Adolf Hitler és a világ elindult egy rossz irányba

-

Adolf Hitler a 20. századi történelem meghatározó alakja, életét ma is rengeteg történész vizsgálja. Hatalomra kerülése vezetett a második világháború kitöréséhez és több mint hatmillió zsidó halálához. Az emberiség egy rendkívül sötét időszaka köthető a nevéhez. 

Adolf Hitler korai évei

Alois Hitler vámügyi tisztviselő és Klara Pölzl negyedik gyermekeként látta meg a napvilágot. A fiatal Adolf általános iskolai évei alatt még kifejezetten jó tanuló volt, ezért édesapja átíratta gy neves linzi reáliskolába. Itt azonban egy év alatt az addig eminens diák majdnem megbukott több tárgyból is.

Életrajzírói több kísérletet is tettek a nagy változás megmagyarázására: arra jutottak, hogy a két iskola közötti színvonalkülönbség és a környezetváltozás okozta a teljesítményromlást. Ezekre a 11 éves fiú dacosan reagált, és nem volt hajlandó az addigi erőfeszítésekre.

Édesapjával emiatt megromlott a kapcsolata, sok vitájuk származott az iskolai nehézségeiből. Végül apja halála után el is tanácsolták az elitiskolából. Édesanyjával nagyon közeli volt a kapcsolata, de ő is hamar eltávozott Hitler életéből: 1907-ben halt meg, éppen Karácsonykor – ezért innentől kezdve Hitler nem is ünnepelte ezt az ünnepet.

Festő akart lenni

A botrányos iskolai szereplése után Bécsbe költözött, hogy felvételizzen a Festőművészeti Akadémiára. Többszöri próbálkozás után sem vették fel. Közben egy barátjával August Kubizekkel voltak lakótársak, aki így emlékezett vissza:

„Valami kínos komolyságban megnyilvánuló keménység, merevség, mozdíthatatlanság, makacs megrögzöttség jellemezte lényét.”

Édesapja szerette volna, ha a nyomkodaiba lép és köztisztviselő állást vállal, Adolf Hitler viszont ragaszkodott a művészethez, mindenképp festő akart lenni. Szinte naponta elkészült egy-egy új kép, ami általában egy bécsi utcarészletet ábrázolt. Akkoriban ezeket eladta 5–10 koronáért bécsi kispolgároknak, és mellé kapta az árvasági ellátást, így tudott megélni. Egész életében nem volt rendszeres, fizetett polgári foglalkozása.

A Mein Kampf – és nézetei

1923-ban részt vett a hatalom buktatását megcélzó úgynevezett sörpuccsban, de a kísérlet kudarcot vallott és letartóztatták. Hitler mindössze kilenc hónapot töltött le ötéves börtönbüntetéséből. Itt született meg ideológiájának összefoglalása, a Mein Kampf c. könyv.

Ebben összefoglalta világnézetét, a nácizmus ideológiáját, antiszemita fajelméletét, világuralmi törekvéseit és kommunistaellenességét. Ekkor még kevésbé fogyott a könyv, viszont politikai uralma alatt a Biblia után a második legkeresetebb kötet lett Németországban.

„az az ötletem támadt, hogy felszabadítom és naggyá teszem Németországot.” – írja Adolf Hitler.

Szabadulása után a könyvben taglalt ideológiai alapokon építette fel politikai karrierjét. Nagy szónoki tehetségével, az I. világháborút lezáró versailles-i békeszerződés igazságtalanságainak támadásával, zsidóellenes demagógiával igyekezett népszerűséget szerezni, de csak az 1929–33-as nagy gazdasági világválság során sikerült hatalomra jutnia.

A nők társadalmi szerepéről mélységesen konzervatív álláspontot képviselt. Úgy gondolta, a nők feladata a család összetartása, a gyerekek gondozása, a háztartás vezetése – az emancipációt csak a zsidók által kifundált hóbortnak tartotta.

A Hitler rejtély

Adolf Hitler 1921-ben lett a náci párt elnöke, vezetése alatt pedig a kicsiny, forradalmi párt a német parlament legnagyobb választott pártjává nőtte ki magát. Ez elsősorban a hatékony propagandának köszönhették. Hitler szándékosan megőrizte maga körül a titokzatosságot. Megtagadta, hogy bárki fotót készítsen róla a saját személyes fotósán, Heinrich Hoffmann-on kívül, aki pontosan olyan színben tüntette fel a Führert, ahogyan ő azt akarta.

Végig az volt a cél, hogy Hitlert a nép embereként, és egyben a zseniális politikai filozófusként mutassák be, magasztos elszigeteltségben, miközben Németország jövőjéről gondolkozik, és az ország teljes terhét a vállán viseli. A „Hitler-rejtély” megalkotása mesteri PR fogás volt egy olyan korban, amikor más politikusok nem fordítottak túlzottan nagy figyelmet az ilyen taktikákra.

“Híresen jó szónok volt, minden más kortárs német politikusnál jobban beszélt a nép nyelvén és adott hangot hallgatósága dühének és előítéleteinek.” – magyarázza egy történelemkutató.

Politikai karrierje

Hitler 1933-tól kezdve kihasználta a gazdasági nehézségeket, a népi elégedetlenséget és a politikai belharcokat, hogy átvegye az abszolút hatalmat Németországban. Sikerrel járt, 1933. január 30-tól lett Németország kancellárja, egy évvel később már a Führer címet is birtkolta. Hitler ezután abszolút tejhatalmat kapott, rendeletekkel kormányzott, politikai ellenfeleit bebörtönöztette, vagy meggyilkoltatta.

A nácizmus kulturális uralmának megteremtésére is törekedett könyvek elégetésével, újságok kiszorításával, rádió- és filmfilmek propagandacélú felhasználásával, valamint a német oktatási rendszerben dolgozó tanárok pártba való bevonásával. A náci ideológián kívül minden más irány tiltottnak számított az akkori Németországban.

A II. világháború és a holokauszt

Az antiszemitizmus volt a náci ideológia középpontjában, de pontosan mi ihlette Hitler zsidógyűlöletét? Az első világháború hatása és az abban elszenvedett német vereség döntő szerepet játszott ebben, meggyőződésévé vált, hogy a zsidók okolhatók minden rosszért.

1935. szeptember 15-én a nürnbergi törvények elfogadása megfosztotta a zsidókat a német állampolgárságtól, és tilos volt német – azaz árja – személyekkel házasodniuk. Ez még csak a kezdet volt, a zsidóüldözés ezután elképesztő mértéket öltött – megfosztották őket számos állampolgári és emberi joguktól, nem vállalhattak politikai szerepet, olimpián sem vehettek részt.

Miután tejhatalma biztosított volt Németországban, Hitler többre vágyott és a világuralom felé fordította tekintetét. Ezzel együtt megkezdte a nemzet militarizálását, hódítási tervei előkészítését. Megalkotta a „Harmadik Birodalomnak” nevezett új német államot, amely szándékai szerint ezer évre a világ vezető hatalma lett volna.

Elsősorban az akkori Szovjetunió európai területeit célozta meg, ezzel elmondása szerint nagyobb életterek akart biztosítani a „germán fajnak”. A második világháború kirobbantása is a nevéhez köthető, antiszemita nézeteinek pedig több millió zsidó esett áldozatul a holokauszt során.

Elkerülhetetlen volt a bukása

Hitler hatalmának csúcspontján a német hadsereg ellenőrzése alatt tartotta az európai kontinens nagy részét. A szövetséges hatalmak viszont túlerőben voltak, így már csak idő kérdése volt a bukása. A második világháború vége felé már ő is tisztában volt ezzel, ezért berlini föld alatti bunkerében öngyilkos lett feleségével együtt.

Érdekesség, hogy Eva Braun mindössze egy napig volt a felesége – kapcsolatuk során a nőt teljesen háttérbe szorította, a nyilvánosság előtt nem vállalta fel. Végül közös öngyilkosságuk előtt adta meg neki az „elégtételt”, hogy Frau Hitlernek mondhassa magát.

Hitler rengeteg szenvedést okozott a világnak és országának is. Világhatalmi tervei helyett Németország elveszítette keleti területeit, vesztes háborújával hozzájárult ahhoz, hogy a Szovjetunió negyven évre befolyása alá vonja Közép-Európát. A zsidóság végleges megsemmisítése a holokauszt borzalmai ellenére sem sikerült.

Források: History Extra, History

Eva Braun csak 36 óráig volt Hitler felesége

 

FRISS CIKKEINK

Hirdetés

Lájkold Facebook-oldalunkat,
nehogy lemaradj a
legfrissebb bejegyzéseinkről!